نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست پردیس

ریاست پردیس


 
دکتر مجید علی زاده
دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 
ارتباط مستقیم با ریاست پردیس کیش: dean.kish@ut.ac.ir