عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

راه اندازی پویش دانشجویی مقابله با کرونا "زندگی دست یاریگر توست"

راه اندازی پویش دانشجویی مقابله با کرونا "زندگی دست یاریگر توست"


 
با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و لزوم تلاش جدی تمامی اقشار جامعه در کنترل این همه گیری، پویش دانشجویی مقابله با کرونا با عنوان "زندگی دست یاریگر توست" با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت نهادهای دانشجویی راه اندازی شده است. 
دانشجویان علاقمند می توانند با مراجعه به سامانه httm://itmfd.behdasht.gov.ir در این پویش شرکت کنند.
آدرس کوتاه :