عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

راه اندازی سامانه پشتیبانی خدمات آموزشی و فناوری اطلاعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

راه اندازی سامانه پشتیبانی خدمات آموزشی و فناوری اطلاعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


در راستای افزایش پاسخگویی به دانشجویان ارجمند سامانه پشتیبانی خدمات آموزشی و فناوری اطلاعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران راه اندازی گردید. دانشجویان می توانند پس از ورود به این سامانه از طریق آدرس http://its3.ut.ac.ir درخواست های خود را ثبت نمایند و با دریافت کد رهگیری از مراحل انجام درخواست خود آگاه شوند.
راهنمای استفاده از سامانه خدمات پشتیبانی پردیس بین المللی کیش را از اینجا دریافت نمایید.
آدرس کوتاه :