عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دیدار مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

دیدار مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


دکتر حاجی جباری مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز هفتم مرداد ماه سال جاری از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران دیدار کرد. در جریان این دیدار دکتر حاجی جباری ضمن مناسب دانستن امکانات، تجهیزات و ظرفیتهای ساختاری و برنامه ای پردیس برای جذب دانشجویان خارجی، شرایط فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش را نیز برای این امر بسیار خوب بر شمرد. 
وی همچنین در نشستی با حضور معاون بین الملل، معاون آموزش و تنی چند از مسئولان و کارشناسان بین الملل پردیس کیش شرکت کرد. در این نشست دکتر حاجی جباری توضیحات کاملی در مورد امور مرتبط با دانشجویان غیر ایرانی از جمله فرایند پذیرش این دانشجویان، فرایند اخذ ویزای دانشجویی برای ایشان، آمار کنونی دانشجویان خارجی و ... ارایه نمود. دکتر سعید آبادی معاون بین الملل پردیس کیش نیز توضیحات مبسوطی در خصوص تلاشهای صورت گرفته طی 9 ماه گذشته برای جذب دانشجویان خارجی ارایه داد و حمایت هرچه بیشتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را جهت تسریع و تسهیل روند جذب دانشجویان خارجی خواستار شد.
آدرس کوتاه :