نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جشنواره سراسری قرآن کریم و عترت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

دومین جشنواره سراسری قرآن کریم و عترت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور


با عنایت به برگزاری" دومین جشنواره سراسری قرآن کریم و عترت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور" دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر حداکثر تا تاریخ  96/01/22   فرصت دارند جهت ثبت نام به کارشناس شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند.
 الف) مخاطبان جشنواره: دانشجویان شاهد و ایثارگر با هر درجه ایثارگری اعم از جانباز، آزاده، رزمنده و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان شهدا و خواهران، برادران و نوادگان شهید.
ب) رشتههای جشنواره:
۱. تلاوت تحقیق ۲. تلاوت ترتیل ۳. صحیح خوانی قرآن کریم ۴. حفظ جز سی ام قرآن کریم ۵. حفظ پنج جز اول قرآن کریم ۶. حفظ کل قرآن کریم۷. نهج البلاغه ۸. آشنایی با سیره معصومین (ع)
ج) امتحان حفظ قرآن کریم، نهج البلاغه و آشنایی با سیره معصومین به صورت کتبی و در روز چهارشنبه ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۶ برگزار خواهد شد‬.
د) آزمون شفاهی تلاوت قرآن کریم در رشتههای ترتیل و تحقیق از تاریخ ۲۷ فروردین لغایت ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ برگزار میگردد.
یادآوری میگردد مسابقه کتبی در رشته نهج البلاغه از خطبههای ۳، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۲ شرح آیت الله ناصر مکارم شیرازی (جلد اول مجموعه پیام امام علی (ع)) و مسابقه کتبی در رشته آشنایی با سیره معصومین (ع) از کتاب انسان ۲۵۰ ساله، بیانات مقام معظم رهبری (نشر صهبا) از ابتدا تا پایان فصل هشتم برگزار خواهد شد.
تذکر: فایل منابع بخش مسابقات کتبی در تارنمای اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه به نشانی: ‏ http://shahed.ut.ac.ir‬ در دسترس میباشد.
اداره آموزش پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران