عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دوره جامع روش پژوهش کیفی گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دوره جامع روش پژوهش کیفی گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)دوره آموزشی روش پژوهش کیفی


اطلاعات دوره
طول مدت دوره:  20ساعت
شروع دوره: آبان ماه 1402
روزهای برگزاری: یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت  18الی 20
مهلت ثبت نام:  20مهرماه 1402
اتمام دوره: دی ماه 1402
لینک ثبت نام: https://formafzar.com/form/esmvp 
هزینه ثبت نام:  10.000.000ریال (20درصد تخفیف ویژه دانشگاهیان)
لینک پرداخت هزینه دوره (در آموزشهای مجازی - واریزی بابت آموزشهای آزاد) https://epay.ikiu.ac.ir

نکته بسیار مهم: تصویر فیش واریزی را در قسمت تصویر  2در فرم الکترونیکی ارسال نمایید.
ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر توسط گروه آموزش های آزاد ومجازی
هدیه ویژه: به سه نفر اول که بهترین مستندسازی از دوره را انجام دهند لایسنس مادام العمر نرم افزار MAXQDA اهدا خواهد شد
تلفن های تماس: 02833780065 - 028339011764- 02833901765 

زمانبندی

 

آدرس کوتاه :