عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مدیریت پروژه با کد بین المللی PMOO.OOKW

دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مدیریت پروژه با کد بین المللی PMOO.OOKW


آدرس کوتاه :