عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دعوت به همکاری از اساتید ایرانی خارج از کشور

دعوت به همکاری از اساتید ایرانی خارج از کشور


پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران جهت ارتقای کیفی سطح آموزشی و پژوهشی پردیس و در راستای سیاست بین المللی شدن دانشگاه تهران از اساتید ایرانی خارج از کشور برای تدریس کوتاه مدت و فشرده دعوت به همکاری می نماید. از اساتید علاقمند به همکاری درخواست می شود تقاضای خود به همراه شرح حال و سوابق آموزشی و پژوهشی خویش را به معاونت بین الملل پردیس کیش دانشگاه تهران به آدرس kish@ut.ac.ir ارسال نمایند.
آدرس کوتاه :