عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دریافت نشان کارمند نمونه‌ی دانشگاه تهران

دریافت نشان کارمند نمونه‌ی دانشگاه تهران


همکار ارجمند جناب آقای مهندس صادق سقط‌چیان
رئیس شعبه‌ی پارک علم و فن‌آوری
 
دریافت نشان کارمند نمونه‌ی دانشگاه تهران را به شما تبریک می‌گوییم و از پروردگار مهر، برای‌تان تن‌درستی و رستگاری در آینده‌ای درخشان، مسألت داریم.
روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
آدرس کوتاه :