آرشیو اخبار و رویدادها

دانشجوی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران عضو کمیته توسعه اسکواش آسیا

دانشجوی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران عضو کمیته توسعه اسکواش آسیا


با تایید رییس فدراسیون اسکواش آسیا، آرمین امانتی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزش پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته توسعه اسکواش آسیا معرفی شد.
امانتی پیش از این و از طرف  رییس فدراسیون اسکواش غرب آسیا سمت دبیر کل پژوهش غرب آسیا را عهده دار بود.
 
آدرس کوتاه :