عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دانشجوی دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران موفق به ثبت اختراع خود شد

دانشجوی دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران موفق به ثبت اختراع خود شد


 

آقای علی کشتی آرای، دانشجوی دکتری پردیس بین المللی کیش، موفق به ثبت اختراع خود با عنوان زاویه سنج مچ پا در مفصل تالار و ساب تالار با قابلیت اسکن کف پا شد. این اختراع در طرح شکوفایی دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطرح شده و جهت حمایت مالی مورد تایید قرار گرفته است.
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و از خداوند منان موفقیت های هر چه بیشتر برایشان مسئلت دارد.

آدرس کوتاه :