عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دانشجوی‌ دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته بازاریابی بسکتبال غرب آسیا WABA انتخاب شد

دانشجوی‌ دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته بازاریابی بسکتبال غرب آسیا WABA انتخاب شد


به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در دومین نشست هیات مدیره WABA فدراسیون بسکتبال غرب آسیا اعضای کمیته های این فدراسیون معرفی شدند که آرمین امانتی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از ایران به عنوان عضو کمیته بازاریابی و رسانه WABA انتخاب شد.

آدرس کوتاه :