عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

خارج از سرویس شدن سامانه ایلرن نیمسال های گذشته از 10 آذر ماه 1402

خارج از سرویس شدن سامانه ایلرن نیمسال های گذشته از 10 آذر ماه 1402


نظر به رعایت حقوق مالکیت محتوا و استفاده بهینه از منابع زیر ساختی، معاونت فناوری های دیجیتالی در نظر دارد سامانه ایلرن نیمسال های گذشته را از سرویس خارج نماید، بر این اساس سامانه های زیر ، تا تاریخ 10 آدر ماه 1402 در دسترس خواهند بود.

نیمسال اول و  دوم و ترم تابستان سال تحصیلی 1402-  1401 https://elearn4012.ut.ac.ir  
نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 https://elearn3992.ut.ac.ir
نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 https://elearn1.ut.ac.ir
لذا ضروری است،  استادان محترم، از این پس تمهیدات لازم  جهت ذخیره سازی محتواهای درسی مورد نظر در هر نیمسال را در نظر داشته و در صورت نیاز به تهیه نسخه پشتیبان، از این راهنما استفاده نمایید.

لازم به تاکید است، بر اساس اطلاع رسانی های قبلی آرشیو کلاس های برخط قبلا از دسترس خارج شده است .

آدرس کوتاه :