عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

حمایت از پایان نامه های دانشجویی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

حمایت از پایان نامه های دانشجویی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور


به اطلاع استادان راهنما و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند، سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد، به منظور کمک به توسعه تحقیقات کاربردی و توسعه ای دانشجویان در حوزه نظام اداری و مدیریت بخش عمومی از پایان نامه های دانشجویی حمایت نماید. دانشجویان علاقه مند می توانند با مطالعه "دستورالعمل حمایت  از پایان نامه های کارشناسی ارشد و  رساله های دکتری" و "اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور" که فایل آنها به پیوست ارسال شده است، اطلاعات بیشتری کسب کنند و ضمن تکمیل فرم های پیوست در آن ها، مدارک و مستندات لازم را برای بررسی به دبیرخانه شورای پژوهش سازمان به نشانی MSTS@arogov.ir  ارسال نمایند.

پیوست :

دستورالعمل حمایت  از پایان نامه های کارشناسی ارشد و  رساله های دکتری

اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور

آدرس کوتاه :