عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی


 
ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد از رساله هایی که در زمینه های ژن درمانی، ایمونوسل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و تجهیزات فنی حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تدوین شود، حمایت به عمل می آورد. 
مجریان می توانند با توجه به تمدید مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 10/8/98 مستندات خود را در سامانه ارسال طرح های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی به آدرس stemcell.isti.ir ثبت نمایند. 
 
آدرس کوتاه :