عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

حضور پردیس بین المللی کیش در هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

حضور پردیس بین المللی کیش در هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران


پردیس بین المللی کیش در هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران که از اول تا سوم خردادماه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد، حضور فعال و شایان توجه داشت.  با حضور تعدادی از دانشحویان خارجی شاغل به تحصیل در پردیس غرفه پردیس اراسته گردید و مراجعین و دانشجویان از این غرفه بازدید نمودند.

در این جشنواره دانشجویان غیر ایرانی پردیس ها و دانشکده های مختلف دانشگاه تهران به ارائه نمادها و آیین های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشورهای خود پرداختند. جشنواره بین الملل هر ساله با حضور دانشجویان غیر ایرانی توسط معاونت بین الملل دانشگاه برگزار می گردد.


 

 
آدرس کوتاه :