نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی دکتری تحصصی

جدول زمانبندی دکتری تحصصی


 

اطلاعیه زمانبندی مصاحبه

جدول زمانبندی شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون اختصاصی (شیوه نامه) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و مدارک مورد نیاز به همراه فرم مشخصات فردی در پیوست های زیر قابل مشاهده است:

پیوست 1: جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش

پیوست2: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه تخصصی

پیوست 3: فرم مشخصات فردی داوطلب (صرفا برای داوطلبان دکتری تخصصی)