نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام خوابگاه

ثبت نام خوابگاه


#نکات ویژه:
- با توجه به محدودیت ظرفیت، واگذاری خوابگاه­ ها بر اساس اولویت ثبت نام خواهد بود.
- دانشجویان ساکن در خوابگاه در اولویت واگذاری همان واحد می ­باشند.
- در خصوص جابه­ جایی واحد، اولویت بر اساس تاریخ ثبت نام است.
- در صورت پرداخت شهریه و تکیمل ظرفیت خوابگاه، امور دانشجویی و فرهنگی هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت شهریه متقاضی نخواهد داشت. استرداد وجه پرداخت شده نیز پس از گذشت حداقل 7 روز امکان پذیر می باشد.
- خوابگاه متقاضیان بر اساس ضرورت و مصلحت از طرف امور دانشجویی و فرهنگی تعیین می­گردد.
 

 

به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه شبانه عادی می‌رساند، ظرفیت خوابگاه پسران از تاریخ98/10/16لغایت 98/10/17 تکمیل می باشد.

 
 
   
ثبت نام خوابگاه شبانه دختران ثبت نام خوابگاه شبانه پسران

 

   
ثبت نام خوابگاه ویژه شبانه دختران ثبت نام خوابگاه ویژه شبانه پسران