عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

تیم هندبال پسران پردیس کیش در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران با شایستگی به مقام دوم دست یافت.

تیم هندبال پسران پردیس کیش در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران با شایستگی به مقام دوم دست یافت.


این موفقیت ارزشمند را به بازیکنان، مربی ، سرپرست و مجموعه پردیس کیش تبریک و تهمیت باد. 
بازیکنان تیم: ایمان صحراییان - محمد تاجیک - تورج یوسفی - میثم شاهکویی - محسن محمدی مومن - امین مهرابی -  آرمین امانتی - علی کشتی آرای - علیرضا همتی - رضا فرجی - علی شاه حسینی - نیما جوادی - پوریا زارعیان - علیرضا سلمانی
مربی: آقای دکتر حسین رجبی
سرپرست: خانم دکتر مهدیه آکوچکیان
امور دانشجویی و فرهنگی
آدرس کوتاه :