عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

تیم دو و میدانی دختران پردیس کیش موفق شد در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران به مقام دوم و چهارم نائل شود

تیم دو و میدانی دختران پردیس کیش موفق شد در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران به مقام دوم و چهارم نائل شود


تیم دو و میدانی دختران پردیس کیش موفق شد در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران به مقام دوم و چهارم نائل شود. این مقام را به کلیه اعضای پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران تبریک عرض می نماید.
 
اسامی تیم دو و میدانی دختران پردیس کیش: خانم ها آذر تیموری، سمیه آقایان، سارا رحیمی
آذر تیموری: مقام دوم پرتاب وزنه
سارا رحیمی: مقام چهارم ۱۰۰ متر
سرپرست: خانم راضیه منصوری مهر
امور دانشجویی و فرهنگی
 
آدرس کوتاه :