عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)

تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)


آدرس کوتاه :