عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

تقویم آموزشی تشکیل کلاس ها (شایان ذکر است هفته اول بعد از تعطیلات نوروز مورخ 98/01/14 لغایت 98/01/17 کلاس ها تشکیل نمی گردد

تقویم آموزشی تشکیل کلاس ها (شایان ذکر است هفته اول بعد از تعطیلات نوروز مورخ 98/01/14 لغایت 98/01/17 کلاس ها تشکیل نمی گردد


شایان ذکر است هفته اول بعد از تعطیلات نوروز مورخ 98/01/14 لغایت 98/01/17 کلاس ها تشکیل نمی گردد

آدرس کوتاه :