عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

تفاهم‌نامه‌ی همکاری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و انجمن سرمایه‌گذاری و کارآفرینان کیش

تفاهم‌نامه‌ی همکاری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و انجمن سرمایه‌گذاری و کارآفرینان کیش


در نشست رئیس و معاونان پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با مدیرعامل و هیأت مدیره‌ی انجمن سرمایه‌گذاراران و کارآفرینان کیش، زمینه‌های هم‌کاری راهبردی بررسی و تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید. 
ایجاد ارزش افزوده از هم‌افزایی دانشگاه و بخش غیردولتی، طرح مشکلات مالیاتی و گمرک، نقش کیش در پیکره‌ی اقتصاد و فرهنگ ملی و بین‌المللی و نقش دانشگاه تهران در در رونق ابعاد گونه‌گون اقتصادی اجتماعی فرهنگی کیش، مهم‌ترین محورهای این نشست بود.
در نشست امضای این تفاهم‌نامه، دکتر مجید علی‌زاده رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با اشاره به نقش اعتمادآفرین و تأثیرگذار دانشگاه تهران در نگاه ملی گفت: نماد آموزش عالی کشور با هدف کارگشایی و یاری‌‌رسانی و بدون انگیزه‌ی سهم‌خواهی، همراه و یاری‌گر تلاش‌گران سازندگی میهن است. 
آقای محسن قریب دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش با تبیین نقش دانشگاه تهران گفت: ارتباط با دانشگاه‌های مستقر در کیش از دیرگاه بوده است لیکن حضور دانشگاه تهران همواره عملیاتی و شتاب‌بخش است. 
آقای احمد کتاب‌فروش عضو هیأت‌مدیره‌ی انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش با تأکید بر نقش ملی کیش و دانشگاه تهران در کشور، این مدل هم‌کاری را اثربخش و سطح آن‌را در تراز ملی و بین‌المللی دانست و گفت انجمن متبوع در همه‌ی زمینه‌های دانش‌بنیان آماده هم‌کاری با دانشگاه تهران است.
آقایان مصطفی ابراهیمی و علی صدوق رئیس هیات امنا و عضو هیات مدیره‌ی انجمن سرمایه‌گذاران و دکتر رضا زعفریان معاون توسعه و سرمایه‌گذاری و دکتر مرتضی زنده‌دل خیبری معاون علمی و مهندس صادق سقط‌چیان رئیس شعبه‌ی پارک علم و فن‌آوری پردیس بین‌المللی دانشگاه تهران هم دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کردند.
در پایان این نشست، دکتر مجید علی‌زاده با سپاس از حضور آقایان در این نشست، پیوند رویکردعلمی، توان‌مندی‌های ملی و بهره‌بری از تجربه‌ی جهانی‌ را فرمول درست توسعه خواند و تأکید کرد راهبرد همیشگی دانشگاه تهران، خدمت بی‌دریغ به راه توسعه و رفاه میهن و هم‌میهنان است.
آدرس کوتاه :