نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحلیل فضایی و دیاگرام های سایت مجموعه پردیس

تحلیل فضایی و دیاگرام های سایت مجموعه پردیس


کلیات سایت پلان مجموعه پردیس در مرحله طرح جامع و راهبردی پردیس کیش، طی جلسات هماهنگی متعددی با کارفرما و کارشناسان ایشان، طراحی و نهایتا تصویب گردید. در این مرحله،محور بندی کلی سایت، جهت گیری ساختمانها، محورهای حرکتی و دسترسی های اصلی مجموعه و جایگزاری ساختمانها در سایت مشخص گردید. در مرحله اول طراحی تکمیل و تدقیق طرح تصویب شده با حفظ ایده های کلی کار و روحیات حاکم بر طرح مجموعه، بویژه سبک معماری ساختمانها در دستور کار قرار گرفت. تفصیلی کردن طرح جامع و مشخص کردن محل دقیق ساختمانها در سایت، دسترسی سرویس برای حرکت سواره در محوطه، طراحی فضاهای سبز و مسیرهای حرکتی پیاده، اختصاص فضاهایی برای تجمع دانشجویان در سایت و تلاش برای دستیابی به محیطی مطلوب و ایده آل برای یک مجموعه آموزشی و فرهنگی از جمله فعالیتهای این مرحله از طراحی بود که در ادامه گزارش با کمک دیاگرامهای گرافیکی، به تفصیل شرح داده خواهد
شد.
- مسیرهای سواره اطراف سایت- ورودی های مجموعه
ورودی اصلی مجموعه در خیابان 45 متری خارک قرار دارد. موقعیت این ورودی که در بخش میانی ضلع غربی واقع شده، دسترسی راحت تر به ساختمانهای واقع در بخش میانی سایت بویژه ساختمان مرکزی بعنوان قلب مجموعه را فراهم می کند. دسترسی مناسب تر به ساختمانهای بخش جنوبی سایت مثل مسجد و استاد سرا و دانشکده های هنر و معماری و ادبیات و علوم انسانی از ورودی جنوبی سایت و جاده جهان فراهم شده است. این ورودی، ورودی دوم مجموعه محسوب می شود. ورودی شمالی سایت که در خیابان 15 متری داخلی شهرک دانشگاهی کیش قرار دارد، مستقیما به پارکینگ زیرزمینی سایت دسترسی دارد و به عنوان ورودی سواره مجموعه تعریف شده است.

- دیاگرام ورودی های مجموعه


- محورهای اصلی سایت
جهت گیری اقلیمی مناسب برای ساختمانها در امتداد محور شرقی- غربی و فرم کلی زمین سایت، محورهای اصلی و فرعی مجموعه را تعریف کرده اند. ترکیب این محورها با ورودی های مجموعه استخوان بندی اصلی سایت را تشکیل می دهند. چیدمان ساختمانها در سایت نیز با پیروی از این الگو صورت گرفته است.- استقرار ساختمانها در سایت
برای استقرار ساختمانها در سایت، ساختمان مرکزی به عنوان ساختمان اصلی مجموعه و دربر گیرنده کاربری های پر اهمیتی، مانند مدیریت و معاونت های دانشگاه و کلیه فعالیت های خاص و فوق برنامه دانشگاه و با معماری شاخص و پر ابهت خود، در محل تلاقی دو محور اصلی مجموع و مقابل ورودی اصلی سایت دیده شده است. ساختمان دانشکده ها در امتداد محور اصلی قرار دارند و محورهای فرعی مجموعه را نیز شکل داده اند. ساختمانهای جنبی نیز به فراخور عملکرد شان در بخشهای حاشیه ای مجموعه استقرار یافته اند.- استقرار دانشکده ها
در استقرار دانشکده ها، بر اساس مطالعات قبلی و تبادل نظر با کارفرمای محترم و طرح جامع مصوب، دانشکده فنی و مهندسی در دو ساختمان مجزا ولی مجاور و در بخش شمالی سایت دیده شده و چهار دانشکده دیگر که رشته هایشان عموما جنبه تئوری بیشتری دارند در جوار هم در بخش جنوبی استقرار یافته اند.- تعداد طبقات ساختمانها (منطبق با ضوابط و مقررات منطقه آزاد و تکالیف قرار دادی)


- محل ورودی ساختمانها
دیاگرام زیر محل ورودی ساختمانها از محورهای اصلی و فرعی سایت را نشان می دهد.- فضاهای اختصاصی پیاده در سایت
طبق هماهنگی و توافق صورت گرفته با کارفرمای محترم، مجموعه دانشگاهی پردیس کیش، مجموعه ای سبز و با محوریت حفظ محیط زیست خواهد بود. بنابراین ورود اتومبیل به محوطه سایت جز در موارد اضطراری ممنوع خواهد بود. الویت حرکتی درمجموعه با افراد پیاده است. و محورهای اصلی سایت هم به عنوان محورهای اصلی حرکت پیاده در نظر گرفته شده اند. دیاگرام زیر فضاهای اختصاص یافته به حرکت پیاده را نمایش می دهد.- فضاهای سبز سایت
آب و هوای کیش طبق تعاریف اقلیمی در قالب آب و هوای گرم و مرطوب دسته بندی می شود. چنین اقلیمی همانطور که پیش از این توضیح داده شد استفاده از درختان سایه انداز به شدت مفید و موثر می باشد. هم برای جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب بر بدنه ساختمانها، هم برای سایه اندازی در مسیرهای حرکتی پیاده. به همین دلیل در طراحی سایت تلاش شده از فضای سبز، برای این منظور بیشترین استفاده صورت گیرد. تلفیق فضای سبز، بویژه درختان سایه انداز بومی منطقه مانند آکاسیا، 71 دلونیکس، کانوکارپوس و فیکوس بنجامین با مسیرهای حرکتی پیاده، حضور در محیط باز را مطلوب تر ساخته و استفاده دانشجویان از محوطه دانشگاه را با وجود اقلیم نه چندان مطلوب کیش در ماههایی از سال، افزایش خواهد داد.- مسیر سرپوشیده پیاده (کانوپی)
علاوه بر استفاده از پوشش گیاه برای سایه اندازی فضاهای حضور پیاده، مسیر اصلی حرکت پیاده که روی محور شمالی- جنوبی سایت تعریف شده و راه ارتباطی اصلی بین ساختمانهای مجموعه است، به صورت نیمه سرپوشیده پیش بینی شده. استفاده از سایبان یا کانوپی در معماری های بروز دنیا و در اقلیمهای مشابه کیش مثل کشور امارات متحده عربی یا کشور های آسیای جنوب شرقی بسیار رایج است. از گذشته، شهروندان جزیره نیز به تجربه، به مزیت استفاده از سایبان دست یافته بودند. ساخت سایبان با استفاده از مصالح محلی مثل حصیر در معماری بومی و سنتی کیش رواج زیادی داشته. با استفاده از تجربیات گذشته و همگام با پیشرفتهای روز دنیا کانوپی مسیر اصلی پیاده سایت طراحی شد. این کانوپی علاوه بر افزایش زیبایی و تنوع بصری سایت، تشخص ویژه ای نیز به این محور حرکتی می بخشد.- فضاهای تجمع دانشجویان
دیاگرام زیر فضاهایی از سایت را نمایش می دهد که برای تجمع دانشجویان در ساعات غیر درسی پیش بینی شده است. تلفیق این فضاها با پوشش گیاهی سایه انداز و مجاورت آنها با ورودی های سایت امکان استفاده از این فضاها را برای دانشجویان افزایش می دهد.- مسیر دسترسی خدماتی سواره
همانطور که پیش از این نیز عنوان شد مجموعه دانشگاهی پردیس، مجموعه ای است با محوریت پیاده که حضور ماشین در آن غیر از استفاده از پارکینگ های پیش بینی شده، مواقع ضروری و موارد خدماتی و پشتیبانی ضرورتی نمی یابد. دیاگرام زیر مسیر دسترسی خدماتی سواره دور سایت را نمایش می دهد.


- مسیرهای دسترسی اضطراری
برای دسترسی خدماتی و اضطراری سواره به ساختمانها، مسیرهای فرعی منشعب از مسیر اصلی سواره سایت پیش بینی شده است. این مسیرها در اصل در اختیار حرکت پیاده هستند و فقط در مواقع استثنایی و ضروری برای دسترسی سواره استفاده می شوند. کفسازی این مسیرها مشابه پیاده روها خواهد بود ولی از نظر زیرسازی برای عبوروسایط نقلیه آماده خواهند شد و عرض این راهها به گونه ای دیده شده که برای عبور مورد نیاز کافی باشند.- محل پارکینگ زیرزمین در سایت و دسترسی های سواره و پیاده آن
محل پارکینگ مجموعه از جمله مسائلی بود که در فاز طرح جامع، صحبتهای زیادی پیرامون آن صورت گرفت و گزینه های متعددی توسط مشاور پیشنهاد شد. در مرحله حاضر طی هماهنگی های تخصصی با کارشناسان مربوطه و نیز کارفرمای محترم یکی از گزینه های پیشنهادی مرحله قبل انتخاب و در جلسات مربوطه تائید گردید. به این ترتیب قرار شد پارکینگ سواره در بخش شمالی سایت در زیر زمین، با امکان ارتباط مستقیم به هوای آزاد دیده شود و ورودی شمالی سایت به عنوان ورودی سواره در نظر گرفته شود. رمپ های ورود به زیرزمین، روبروی ورودی شمالی واقع شده اند و رمپ های خروجی آن در دو منتهی الیه جنوب شرقی و جنوب غربی پارکینگ و در
مجاورت بخشی از ضلع جنوبی دو ساختمان دانشکده فنی دیده شده اند. هشت دستگاه پله دسترسی پیاده زیرزمین با سایت را برقرار می کنند. چیدمان و پراکندگی پله ها به گونه ای است که معیارهای محافظت در برابر حریق رعایت شده باشد. آسانسورهای دانشکده های فنی نیز به پارکینگ دسترسی دارند. علاوه بر پارکینگ زیر زمین، فضاهای پارکینگ پراکنده ای نیز در سطح سایت و نقاط اصلی مورد استفاده، برای مواقع لزوم پیش بینی شده است.
دیاگرام زیر محل پارکینگ زیرزمین، رمپ های ورود و خروج و پله های ارتباطی آن با سایت را نمایش می دهد. پارکینگ های محوطه نیز با رنگ زرد مشخص شده اند.