اطلاعیه ها مرکز زبان

تاریخ امتحان پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397

تاریخ امتحان پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397


به اطلاع می رساند امتحان پایان ترم مرکز زبان روز پنجشنبه مورخ 1398/04/06 ساعت 18 در محل سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.