نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی


مدیر گروه
 
نگین نوری

نگین نوری

دانشیار

دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام و نام خانوادگی لینک رخ نما
علی میثاقی
حسن گندمی نصرآبادی 
علی خنجری 
افشین آخوندزاده بستی
ابوالفضل کامکار

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری :
- دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.