عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه گرس هاپر در سایت پردیس بین المللی کیش

برگزاری کارگاه گرس هاپر در سایت پردیس بین المللی کیش


 

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آموزش کاربردی گرس هاپر توسط آقای دکتر مجتبی ثابت فرد در تاریخ های 97/9/17، 97/1/10، 97/1/8 ، 97/10/15 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می شود. جهت هماهنگی برای ثبت نام با شماره(09359201302) تماس حاصل فرمایید.

 

آدرس کوتاه :