نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان «تکنیک های ارزیابی ریسک HAZOP/HAZIP/FMEA/FTA»

برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان «تکنیک های ارزیابی ریسک HAZOP/HAZIP/FMEA/FTA»


گروه «محیط زیست» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه تخصصی با عنوان « تکنیک های ارزیابی ریسک HAZOP/HAZIP/FMEA/FTA »، توسط خانم دکتر سمیه حقیقت و خانم دکتر لیلا مهاجری، را در روز جمعه مورخ 22 اردیبهشت 1396، ساعت 10 الی 15 در آتلیه 3 پردیس برگزار می کند.