عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با اصول نگارش مقاله معرفی پایگاه های اطلاعاتی و ژورنال های معتبر و آشنایی آموزش کاربردی نرم افزارهای End Note و

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با اصول نگارش مقاله معرفی پایگاه های اطلاعاتی و ژورنال های معتبر و آشنایی آموزش کاربردی نرم افزارهای End Note و


 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با اصول نگارش مقاله معرفی پایگاه های اطلاعاتی و ژورنال های معتبر و آشنایی آموزش کاربردی نرم افزارهای End Note و  Mendely


 توسط خانم دکتر میررحیمی را در تاریخ 9 و 12 خرداد 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. جهت هماهنگی برای ثبت نام با شماره ( 09351259105) تماس حاصل فرمایید و یا به سایت http://kish.ut.ac.ir مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :