عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ابزارهای برنامه ریزی خطی و تکاملی (نرم افزار لینگو و متلب)

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ابزارهای برنامه ریزی خطی و تکاملی (نرم افزار لینگو و متلب)


برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ابزارهای برنامه ریزی خطی و تکاملی (نرم افزار لینگو و متلب)

توسط مدرسین: آقای دکتر امید بزرگ حداد، خانم دکتر مریم پازوکی و خانم دکتر الهه فلاح پور را در تاریخ 23خرداد 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. جهت هماهنگی برای ثبت نام با شماره( 09178812563)تماس حاصل فرمایید و یا به سایت http://kish.ut.ac.ir مراجعه نمایید

آدرس کوتاه :