عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « Well Intervention and Completion Solution»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « Well Intervention and Completion Solution»


گروه «مهندسی نفت» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «Well Intervention and Completion Solution»، توسط جناب آقای «Wissam Chehabi» برگزار می کند. این کارگاه روز چهارشنبه 30 فروردین از ساعت 10 تا 13 در کلاس 220 برگزار می شود. شرکت در کارگاه برای عموم دانشجویان پردیس آزاد است.
 
آدرس کوتاه :