عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «چیدمان و دکوراسیون داخلی، طراحی نظم(فنگ شویی) »

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «چیدمان و دکوراسیون داخلی، طراحی نظم(فنگ شویی) »


 
گروه «معماری» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان « چیدمان و دکوراسیون داخلی، طراحی نظم(فنگ شویی) »، توسط خانم اعظم ابراهیمی، را در تاریخ 17 اسفند ماه 1396 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. 
هزینه ثبت نام:
250،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
500،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 1396/12/16
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به 09013500324 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :