عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «ورزش: محدودیت ها و انگیزه های زمینه ساز موفقیت»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «ورزش: محدودیت ها و انگیزه های زمینه ساز موفقیت»


 
گروه «علوم ورزشی» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «ورزش: محدودیت ها و انگیزه های زمینه ساز موفقیت»، توسط خانم زهرا نعمتی(پرچم دار المپیک ریو 2016) و آقای آرمین امانتی(دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی)، را در روز پنج شنبه مورخ 3 اسفند 1396، ساعت 13 الی 14 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. جهت هماهنگی برای ثبت نام به اداره پژوهش مراجعه نموده و یا با شماره 09377364498 تماس حاصل فرمایید. 
حضور در این کارگاه برای تمامی دانشجویان آزاد می باشد.
 
آدرس کوتاه :