عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «نگارش علمی مقالات و انتشار در مجلات نمایهISI »

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «نگارش علمی مقالات و انتشار در مجلات نمایهISI »


 
گروه «محیط زیست» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «نگارش علمی مقالات و انتشار در مجلات نمایه ISI»، توسط آقای دکتر محمدعلی زاهد و سرکار خانم دکتر رزیتا مددی، را در روز پنج شنبه 30 آذر 1396، ساعت 16:30 الی20:30 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. نحوه ثبت نام به شرح ذیل می باشد:
هزینه ثبت نام:
400،000 ریال: دانشجویان پردیس بین المللی کیش 
500،000 ریال: دانشجویان سایر دانشگاه ها  
700،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 96/09/28
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به شماره 09133569766 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :