عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «روش تحقیق»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «روش تحقیق»


 
گروه «معماری» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «روش تحقیق»،  توسط سرکار خانم دکتر سیده زهرا میررحیمی، را در تاریخ 28 و 29 دی ماه 1396، ساعت 9 الی 18 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. نحوه ثبت نام به شرح ذیل می باشد:
هزینه ثبت نام:
 700،000 ریال: دانشجویان پردیس
1،000،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 96/10/23
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به شماره 09307107228 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :