عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «دوره مقدماتی شبکه های کامپیوتری +Network»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «دوره مقدماتی شبکه های کامپیوتری +Network»


 
گروه «کامپیوتر و فناوری اطلاعات» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «دوره مقدماتی شبکه های کامپیوتری +Network »، توسط آقای مهندس سینا سیاردوست، را در تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت ماه 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. جهت هماهنگی برای ثبت نام به اداره پژوهش مراجعه نمایید.
هزینه ثبت نام:
1،980،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
2،200،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 97/01/30
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق ارسال به آدرس الکترونیکی kishresearch@ut.ac.ir ایمیل و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :