عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «تنیس با رویکرد علوم ورزشی»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «تنیس با رویکرد علوم ورزشی»


گروه «علوم ورزشی» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «تنیس با رویکرد علوم ورزشی»، توسط آقایان دکتر نصرالله سجادی، دکتر عباسعلی گایینی، دکتر حسن دانشمندی، دکتر حسین رجبی، سام کاظمی (دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی) و خانم دکتر مهدیه آکوچکیان، را در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. 
هزینه ثبت نام:
2،000،000 ریال: دانشجویان 
2،500،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 97/02/07
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به 09305220908 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
 - ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
 - جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
 
آدرس کوتاه :