عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «بررسی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه در آتش سوزی»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «بررسی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه در آتش سوزی»


گروه «محیط زیست» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «بررسی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه در آتش سوزی»، توسط آقایان دکتر بهروز بهنام و دکتر محمد جواد امیری، را در تاریخ 31 فروردین ماه 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند.
هزینه ثبت نام:
350،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
500،000 ریال: سایر داوطلبان
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به 09010526015 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
 - ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
 - جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
 

 

آدرس کوتاه :