عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با انواع قراردادهای نفتی»

 
گروه «مدیریت» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با انواع قراردادهای نفتی»، توسط آقای دکتر آلبرت بغزیان را در روز پنج شنبه مورخ 8 دی 1396، ساعت 18 الی 21 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. جهت هماهنگی برای ثبت نام به اداره پژوهش مراجعه نموده و یا با شماره 09397611326 تماس حاصل فرمایید. 
حضور در این کارگاه برای تمامی دانشجویان آزاد می باشد.