عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری نخستین مرحله لیگ دارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

برگزاری نخستین مرحله لیگ دارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


 
امور ورزش و فوق برنامه در نظر دارد نخستین مرحله لیگ دارت پردیس کیش را با حضور دانشجویان و کارکنان برگزار نماید. این مسابقات در 7 مرحله تدوین شده که در انتهای هر مرحله امتیازات کسب شده ثبت و رنکینگ ورزشکاران اعلام خواهد شد.
آدرس کوتاه :