عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری مسابقه عکاسی دانشجویی

برگزاری مسابقه عکاسی دانشجویی


روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران مسابقه عکاسی دانشجویی با عنوان «پردیس کیش در قاب تصویر» ترجیحا با محوریت علم، پژوهش و تکنولوژی برگزار می کند.
از علاقمندان دعوت می شود آثار خود را حداکثر تا تاریخ 97/10/15 به دفتر روابط عمومی پردیس ارائه نموده و یا فایل آن را به آدرس pubrel.kish@ut.ac.ir ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :