عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری ششمین مرحله لیگ دارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران – اردیبهشت 97

برگزاری ششمین مرحله لیگ دارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران – اردیبهشت 97


 
ششمین مرحله لیگ دارت پردیس کیش روز پنجشنبه مورخ 97/02/27 ساعت 18 در تالار خلیج فارس ویژه دانشجویان و روز یکشنبه مورخ 97/02/30 ساعت 12 در مرکز تندرستی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی برگزار خواهد شد.
آدرس کوتاه :