عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری سمینارهای آموزشی با عنوان «رفتار شناسی سبک زندگی- سمینار اول: سبک تغذیه»

برگزاری سمینارهای آموزشی با عنوان «رفتار شناسی سبک زندگی- سمینار اول: سبک تغذیه»


 
گروه «روانشناسی» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، سمینارهای آموزشی با عنوان «رفتار شناسی سبک زندگی - سمینار اول: سبک تغذیه»، توسط آقای دکتر کمال درانی، را در تاریخ 30 فروردین ماه 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. 
هزینه ثبت نام:
500،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
1،000،000 ریال: سایر داوطلبان
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به 09359201302 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
   - ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
   - جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام: 
@UTKIC
 
 
آدرس کوتاه :