عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری دومین کارگاه آموزشی با عنوان «نظریه و عمل در معماری ایرانی- هندسه و ساخت مقرنس»

برگزاری دومین کارگاه آموزشی با عنوان «نظریه و عمل در معماری ایرانی- هندسه و ساخت مقرنس»


گروه «معماری» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، دومین کارگاه آموزشی با عنوان «نظریه و عمل در معماری ایرانی- هندسه و ساخت مقرنس»، توسط آقایان دکتر محمدباقر کبیرصابر، هادی اصغریان جدی و مهران کاظم پور، را در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. 
هزینه ثبت نام:
1،800،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
2،000،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 97/02/12
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به 09124306428 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :