عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری اولین جلسه دفاع آنلاین در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

برگزاری اولین جلسه دفاع آنلاین در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


با توجه به شرایط شیوع بیماری کووید 19 و عدم امکان حضور فیزیکی افراد در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت آنلاین 21 اردیبهشت 1399 در پردیس برگزار شد.
این دفاع مربوط به رساله دکتری سید ابوالفضل حسینی مقدم دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت با گرایش تحقیق در عملیات با عنوان « طراحی مدل یکپارچگی مدیریت دانش در زنجیره تامین پایدار با استفاده از مدل تلفیقی پویایی سیستم و برنامه ریزی ریاضی برای شرکت ملی نفت ایران» بود که به راهنمایی دکتر مهدی شامی زنجانی و مشاوره دکتر محمد رضا مهرگان با موفقیت انجام شد.

 

آدرس کوتاه :