عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری آزمون سراسری نوبت اول سال 1403جزیره کیش، در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

برگزاری آزمون سراسری نوبت اول سال 1403جزیره کیش، در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


          پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، امسال به عنوان حوزه برگزاری نوبت اول آزمون سراسری در جزیره کیش، میزبان 584 دواطلب از جزیره کیش بود. که از این مجموع تعداد 357 نفر دختر و تعداد 227 نفر پسر بودند.
          به گزارش روابط عمومی پردیس، برگزاری نوبت اول آزمون سراسری امسال  با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و ارگان ها و نهادهای مختلف مستقر در جزیره کیش در روزهای 6 و 7 اردیبهشت ماه در 5 گروه "علوم ریاضی و فنی" با 141 نفر ، " علوم انسانی"  82 نفر ، "هنر"  39 نفر ، " زبان های خارجی" 92 نفر و "علوم تجربی" هم با 230 نفر برگزار شد.  آزمون گروه علوم ریاضی  و گروه علوم انسانی در نوبت صبح روز پنج شنبه و آزمون گروه هنر و گروه زبان های خارجی نوبت عصر روز پنج شنبه ششم اردیبهشت و آزمون گروه علوم تجربی در نوبت صبح روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه برگزار گردید.
  شایان ذکر است نوبت دوم آزمون سراسری نیز در تیرماه 1403 برگزار خواهد شد و دواطلبان می توانند در نوبت دوم نیز با تجربه نوبت اول با امید بیشتری در عرصه آزمون ظاهر شوند.

  

  

  

آدرس کوتاه :