نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی نقش ابزار های IT در مدیریت رسانه های دیجیتال با ارائه مدل پیشنهادی جهت تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی تحت وب

بررسی نقش ابزار های IT در مدیریت رسانه های دیجیتال با ارائه مدل پیشنهادی جهت تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی تحت وب


      
دانشجو : آقای امیر رضا استخریان حقیقی
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : مدیریت رسانه ای
تاریخ دفاع : 1394/05/11  
استاد راهنما : دکتر علی اکبر فرهنگی
اساتید مشاور: دکتر غلامرضا اسکروچی - دکتر رقیه اسکروچی
اساتید داو ر: دکتر نصرت ا.. ضرغام دکتر - محمدحسن سبط - دکتر سهیلا بورقانی فراهانی