عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

بازدید نماینده‌ی سازمان سنجش آموزش کشور از محل برگزاری و فرآیند برگزاری آزمون پذیرش دکترای پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

بازدید نماینده‌ی سازمان سنجش آموزش کشور از محل برگزاری و فرآیند برگزاری آزمون پذیرش دکترای پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران


دکتر  رضا بغدادچی نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، روز دوشنبه بیست‌و‌ یکم مهرماه در محل برگزاری آزمون دکترای پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران حاضر شد و از نزدیک در جریان فرآیند آزمون پذیرش قرار گرفت.

نماینده‌ی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در بازدید از اتاق‌های مجازی آزمون آنلاین، در جریان مراحل مختلف شیوه‌نامه‌ی اختصاصی پذیرش دکترا، از ثبت‌نام تا اعلام نتیجه، قرار گرفت.

دکتر بغدادچی همچنین در اتاق کنترل سامانه‌ی آزمون حاضر شد و پس از شنیدن توضیحات مدیر سامانه در خصوص زیرساخت، امنیت، سرعت و توان‌مندی‌ سامانه، به بحث و تبادل نظر با کارشناسان و مدیران پردیس در خصوص کیفیت بالا و استانداردهای خوب پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران پرداخت.

در جریان این بازدید که با حضور دکتر مرتضی زنده‌دل معاون علمی و دکتر رضا زعفریان معاون توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران انجام شد، دکتر زعفریان به معرفی تفصیلی زیرساخت‌های الکترونیکی آزمون و ابتکار معاونت توسعه در ایده‌پردازی و نوآوری آن پرداخت.

دکتر زنده‌دل معاون علمی پردیس نیز گزارشی جامع از آزمون امسال در فضای مجازی، رعایت پروتوکول‌های بهداشتی، تمرکز هیآت ممتحنه در در دانشگاه تهران و حمایت و نظارت همه‌جانبه‌ی مدیریت دانشگاه تهران، ارائه کرد و حمایت و پشتیبانی و نظارت توأم با حمایت و راهنمایی سازمان سنجش آموزش کشور از شیوه‌نامه‌ی اختصاصی پذیرش دانشجو را از سرمایه‌ی ویژه‌ی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران دانست.

دکتر  رضا بغدادچی نماینده‌ی سازمان سنجش آموزش کشور هم در پایان این بازدید چند ساعته، با بیان این‌که تجربه‌ی برگزاری آزمون اختصاصی ملی در اختیار پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران است، گفت: این تجربه‌ی ارزشمند با روزآمدسازی و ارتقای کیفی، نمونه‌ی درستی برای الگوبرداری و انتقال تجربه خواهد بود.

آدرس کوتاه :