عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

بازدید ریاست دانشگاه تهران از محل و فرآیند آزمون دکترای پردیس بین‌المللی کیش

بازدید ریاست دانشگاه تهران از محل و فرآیند آزمون دکترای پردیس بین‌المللی کیش


دکتر محمود نیلی احمد‌آبادی رئیس دانشگاه تهران عصر روز سه‌شنبه با حضور در محل برگزاری آزمون دکترا، در جریان فرآیند برگزاری آن قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه تهران در بدو وروود، مورد استقبال هیأت رئیسه‌ی پردیس کیش قرار گرفتند و آنگاه از برخی اتاق‌های مجازی سرکشی کرده و با استادان و داوران آزمون گروه‌های آموزشی، گفت و گو کردند.

دکتر نیلی احمدآبادی سپس با حضور در اتاق کنترل سامانه‌ی آزمون حضور یافتند وپس از استماع توضیحات مدیر سامانه، در خصوص سامانه‌های اصلی و پشتیبان دانشگاه تبادل نظر و بر لزوم شناخت کارکردها و بهره‌وری و روزآمدسازی آن و نوآوری متناسب با تجربه و دانش جهانی تأکید کردند.

رئیس دانشگاه تهران در پایان این بازدید و در ضمن گزارش کوتاه مدیران، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران را نقطه‌ی قوت و تنها بخش دانشگاهی سطح نخست کشور با قابلیت‌های پذیرش درون‌سیستمی دانستند و رعایت بالاترین سطوح کیفیت و امنیت آزمون، پذیرش و سپس خدمات دانشگاهی حین تحصیل را از مهم‌ترین شاخصه‌های دانشگاه تهران برشمردند.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در پایان این بازدید و پس از احوال‌پرسی و قدردانی از کارشناسان و گروه برگزاری آزمون، با بدرقه‌ی دکتر مجید علی‌زاده رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و معاونان ایشان، محل آزمون را ترک کردند.

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :