عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

بازتاب خبر امضای تفاهم نامه همکاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با پلی تکنیک میلان ایتالیا در خبرگزاری ایرنا

بازتاب خبر امضای تفاهم نامه همکاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با پلی تکنیک میلان ایتالیا در خبرگزاری ایرنا


امضای تفاهم نامه همکاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با پلی تکنیک میلان ایتالیا در سر خط اخبار روز هشتم خرداد خبرگزاری ایرنا قرار گرفت. این خبر همچنین در برخی سایت های خبری دیگر نیز انعکاس یافت. 

آدرس کوتاه :